top of page
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram

Το Γραφείο μας παρέχει το ακόλουθο πλήρες φάσμα υπηρεσιών για να βοηθήσει την επιχείρησή σας :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στόχος μας είναι να παραμένουμε ένα διαρκώς εξελισσόμενο γραφείο με συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και να διατηρούμε συνεργασία με επαγγελματίες που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα,  για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

LET'S WORK
TOGETHER

 • Whatsapp
 • Instagram
 • Facebook

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και εκδίδει άδειες λειτουργίας καταστημάτων άμεσα και αποτελεσματικά. Πριν από κάθε μίσθωμα, μαζί με έμπειρους συνεργάτες μηχανικούς, διενεργούμε επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία του χώρου και έλεγχο των εγγράφων του ακινήτου, με σκοπό τη διαπίστωση καταλληλότητας του χώρου ώς προς τη κύρια χρήση, τη πυρασφάλεια και τη νομιμότητα. Σκοπός των παραπάνω, είναι ο σωστός προγραματισμός των ενεργειών που απαιτούνται έτσι ώστε να μη χρειαστεί να προβεί ο πελάτης σε αλλαγές εκ των υστέρων.

Ειδικευόμαστε σε :

 • Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, ψητοπωλεία κτλ)

 • Άδειες καταστημάτων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (κάβες ποτών, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, πρατήρια άρτου, κρεοπωλεία κτλ)

 • Άδειες καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, καταστήματα περιποιήσης άκρων, εργαστήρια δερματοστιξίας κτλ)

 • Αδειες που αφορούν τον χώρο της βιομηχανίας, εργαστήρια χαμηλής όχλησης, βιομηχανικές μονάδες

 • Άδειες λειτουργίας ξενοδοχείων και άλλων καταλημάτων προσωρινής διαμονής

 • Άδειες ιατρείων

 • Άδειες που αφορούν τον τομέα της εκπαιδευσης (φροντιστήρια, ΚΔΑΠ, κέντρα δια βιου μάθησης κτλ)

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικά με 

 • Ενημέρωση για όλα τα υγειονομικά κριτήρια που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης

 • Στήσιμο κουζίνας και προμήθεια εξοπλισμού 

 • Συνεχής καθοδήγηση και επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

 • Σεμινάρια στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων (Σεμινάρια με πιστοποίηση ΕΦΕΤ) 

 • Μικροβιολογικές & χημικές αναλύσεις

Σύστημα HACCP (Codex Alimentarius)

Η μελέτη HACCP είναι μία συστηματική προσέγγιση για την αναγνώριση & την εκτίμηση της επικινδυνότητας καθώς και τον έλεγχο των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενός τροφίμου, από την εισαγωγή των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη.

Πρότυπο ISO 22000

Τo ISO 22000:2018 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Σύμφωνα με τη τελευταία ισχύουσα υγειονομική διάταξη 47829/2017 όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν υποχρέωση να τηρούν ορισμένες υγειονομικές προδιαγραφές και να διαθέτουν στο φάκελο της άδειας τους, διάγραμμα ροής.

Τα διαγράμματα ροής, αφορούν τη περιγράφη της παραγωγικής διαδικασίας της εκάστοτε επιχείρησης, από τη παραλαβή των πρώτων υλών, την επεξεργασία, μέχρι και τη τελική διάθεση/συσκευασία/διανομή στον πελάτη. Περιλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, την κάτοψη της επιχείρησης με τη πλήρη αποτύπωση των χώρων και του εξοπλισμού καθώς και ένα φάκελο με αρχεία αυτοελέγχου που αφορούν τις παραλαβές των α’ υλών, την αξιοπιστία των προμηθευτών, τον έλεγχο θερμοκρασιών, τη τήρηση προγράμματος καθαρισμού κλπ. 

Το διάγραμμα ροής, συντάσσεται πριν από την αδειοδότητη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμο για κάθε έλεγχο από τους δημόσιους φορείς (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρική Υπηρεσία κλπ). 

Σύφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ορθή της λειτουργία. Στο γραφείο μας, αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό της εγκατάστασης μέχρι την πλήρη λειτουργία της. 

Με το σχεδιασμό της εγκατάστασης, εννοούμε το στήσιμο της κουζίνας, εργαστηρίου, βιομηχανίας και γενικότερα των χώρων παραγωγικής διαδικασίας, αποθήκευσης ή/και συσκευασίας, σύφμωνα με τα υγειονομικά κριτήρια της νομοθεσίας. Λαμβάνοντας υπόψιν τα τ.μ. του χώρου, τις παροχές ύδρευσης/αποχέτευσης και ηλεκτρισμού, παραδίδουμε σχέδια με έναν αριθμό προτάσεων, έτσι ώστε ο πελάτης να καταλήξει σε αυτό που τον εξυπηρετεί καλύτερα και να έχει φυσικά σωστή ροή εργασίας μέσα στο χώρο. 

bottom of page